Fam dairial an chang zo ta

Phuahtu: Lallianmawia Pachuau

Satu: Lallianmawia Pachuau


Leng zawng zing a rianghlei hluan in maw,

Ka sun liai e thlafam zunleng;

Awmhar suihlung hnem zo awm ang maw,

Fam zunleng ngai riang te hi.


Fam dairial an chang to,

Hmana kan lungduh zawng te;

Fam vangkhuaah an liam zo ta.


Fam zun ngai a zai tin vawr hian in,

Ka fang zel e damlai sulhnu;

Awi maw! thinlai chhawl ang uai hniang e,

Lairil min fan ri riai mai.


Uai hniang a ram a tuan iang dawn in,

Thlafam ngaih zawng a na emai;

Lung lam vaiin hrilh a hai ngei mai

Aw, ka tuar zo dawn nemaw.

   Facebook      Twitter    :    Views(5947)