Khatvei jol
Satu(te): Benny Khongsai

Koiba khatvei jol’a koi nom dem
Nivei jol’a koi nom dem
Thumvei gei’a anoplou leh
Hepi he-Neng sangın he-Lhing kadei joi 2

Lanu lanu mil poite lanu nei mil em?
Kenvang kamil poi
Lanu lanu mil poite lanu nei mil em?
Kenvang kamil poi

Koiba khatvei jol’a koi nom dem
Nivei jol’a koi nom dem
Thumvei gei’a anoplou leh
Hepi he-Neng sangın he-Lhing kadei joi

He-Neng nang nakiti’a nang na noplou leh
He-Lhing himai hen
He-Neng nang nakiti’a nang na noplou leh
He-Lhing himai hen

Koiba khatvei jol’a koi nom dem
Nivei jol’a koi nom dem
Thumvei gei’a anoplou leh
Hepi he-Neng sangın he-Lhing kadei joi

He-Neng kijol’a nomlou he-Lhing nang nahi
Golpa hung ve’o
He-Neng kijol’a nomlou he-Lhing nang nahi
Golpa hung ve’o

A’koiba khatvei jol’a koi nom dem
Nivei jol’a koi nom dem
Thumvei gei’a anoplou leh
Hepi he-Neng sangın he-Lhing kadei joi 2

Hepi nachanu khat joh joh neipe’o!


   Facebook      Twitter    :    Views(288)