Khua hmun loh di
Satu(te): Lalrindiki Khiangte (Daduhi)

Zaleng tleitir tuai zawng an tam ngei,
Mahse, ka chhailai di chhingzo tur;
An awm nem maw lung zawng a dum ngei,
Ka thinlaiah lungrun i khat liam.

Mahse, suihlung len zual chang ni hian,
Sakhmel tawnni awm lo, kar a hla;
Khua hmun loh di neih zawng a pawi ngei,
Zan laikhum zal reng a har thin.


Mahten ka dawn chang hian nunhlui te,
Hlimten puan ang kan inpawm lai ni;
Ka dawn thui ngam nemaw ngaih lungrun,
I zun chhawl ang min ban, a na e.

Awle, duhlai rinawm te in aw,
Lengdang tawnah lung lo her lo la;
Khuanu leng malsawmna kan tawnah,
A her ngei ang, runhmun a len nan.

   Facebook      Twitter    :    Views(1138)