Aw calvary lhang
Satu(te): Male Quartet (Koite ECA Church)

Aw calvary lhang khu ka galdot le
Ka lhandampu thohna lhang chu
Mi kichat lhang lhang gimnei tah achun
Ka thoh khel in athoh  

Kakipah e pakai kakipah e
Hibang lom a nei ngailut na
Ka sei thempoi na pha ta ngei e o
Vahchoi chim thei ponge  


Hibang lomlom a kidang ngailutna
Chonse twipi a lhum mangsa
Ngailut na a neina puidoh ahin
Nangbou jui tang kate  

Kakipah e pakai kakipah e
Hibang lom a nei ngailut na
Ka sei thempoi na pha ta ngei e o
Vahchoi chim thei ponge  


A thisan in ahong tai jalen na gam
Chi mun chu eipui lhung ding in
Na lhagaova neihin von tah jeh in
Ka lung alhai ta ngei  

Kakipah e pakai kakipah e
Hibang lom a nei ngailut na
Ka sei thempoi na pha ta ngei e o
Vahchoi chim thei ponge    


Seichim theiponge o na ngailut na
Leiset loupi na seilou vin
Na ngailut na thubou seitang kate
Pakai nei panpi in  

Kakipah e pakai kakipah e
Hibang lom a nei ngailut na
Ka sei thempoi na pha ta ngei e o
Vahchoi chim thei ponge

   Facebook      Twitter    :    Views(342)