Hongjuan in semgim khawlna nuam
Doh is Db

Hongzuan in, semgim, khawlna nuam,
Jesu’n mual khum ding hi;
Hongzuan in, lungsung nopna mun,
Amah thu kia muang in.

Sakkik
Mual khum dek! Mual khum dek!
Jesu tuni’n a pai laiin,
Aw, Amah tuak di’n kin meng in;
Mual khum dek! Mual khum dek!

Hongzuan in, gikpua, na puak tawh,
Jesu’n mual khum ding hi;
Itna tawh thumna ngaikhia-pa’n,
A hoih hon itlou ding.

Hongzuan in, gilkial, deih ngenin,
Jesu’n mual khum ding hi;
Hinna an-in na kha vak ding,
A hontaisak ding hi.

Khasia, A hehpihna ngen in,
Jesu’n mual khum ding hi;
En in, A mel ah hehpihna,
Nisa hong tangkhia hi.


   Facebook      Twitter    :    Views(33)