Hondampa it ka kha dia ni
Doh is F

Hondampa it, ka kha dia Ni,
Nang nong naichiang’ khimkhua jing lou;
Na nasem mit nang honliah di’n,
Leitung meipi hongjing kei hen.

Jan-a ka ihmutkal inleng,
Muh theihlouh lauhuai tam mahleh;
Na ang-a jal bangin muang ning,
Toupa aw, sawlbang hongliah in.

Asun ajan in hongompi’n,
Toupa, Nang louin om thei ke’ng;
Jan hongnai chiang’ hong ompih in,
Nang lou zaw sihna dou ngam la’ng.

Tuni’n Na ta it vakvai a,
Na thu hon limsaklou omleh,
Toupa, a tung ah zahngai in,
Mawhna khuk-a lut phal het ken.

Thawh chiang’ hongnai, honvualzawl in,
Hiai leitung-a ka tam sung un;
Na itna tuipi a tum a,
Vantung ka hongtun tanpha un.

Damlou, tagahte veh jel in,
Na hehpihna khut in khoih in;
Sihna lusun ziak a kapte,
Lungmuang laikhun ah jalsak in.


   Facebook      Twitter    :    Views(51)